Column: Waarom marketing generalisten altijd nodig blijven!

Column: Waarom marketing generalisten altijd nodig blijven!

Opvallend is dat overal specialisten gevraagd worden. Hele pleidooien op het Internet waarom je met een specialist beter af bent dan met een generalist. Is dat ook zo? Of zijn generalisten ook nodig?

Wat is een generalist eigenlijk? In de gratis webversie van de Dikke van Dalen staat niet eens een definitie. Sterker nog, je wordt in één keer doorverwezen naar de term specialist. www.woorden.org geeft wel een definitie: een generalist is iemand die veelzijdig is op zijn vakgebied! En wie kan er nou geen veelzijdig type gebruiken?

Kijk nou naar Sjaak, die onze verbouwing van het tuinhuis regelt. Sjaak is timmerman. Dat is zijn specialisme en op dat gebied kan hij alles; een echte vakman! Maar daarnaast is Sjaak veelzijdig. Hij kan veel dingen zelf. Maar hij heeft ook de supervisie, houdt de touwtjes in handen en voorkomt het alsmaar binnenlopen van en wachten op andere vakmensen. Hij heeft overzicht en kan het geheel van de verbouwing overzien. Komt met aanvullende ideeën en aanpassingen en kan die ook nog eens realiseren. En ik bouw een band op met Sjaak en heb er vertrouwen in dat het goed komt. Maar Sjaak doet niet alles zelf. Hij kan supergoed beoordelen wanneer een specialist nodig is. Dat is heerlijk voor mij als klant. Het wordt efficiënt geregeld, er zit voortgang in en het wordt goed gedaan. Meer wil ik niet!

In mijn eigen vak lijken marketing generalisten uit de gratie; veelzijdigheid wordt niet meer gewaardeerd. Het zou niet meer haalbaar zijn om van alle markten thuis te zijn. Daar zijn veel goede redenen voor, bijvoorbeeld de snelle technologische veranderingen, het dynamische social media landschap, de kortere master opleidingen, … Dit soort ontwikkelingen maken het lastig dat een marketeer van alle markten thuis kan zijn.

Dat is allemaal zeker waar, maar is het daarom verstandig de generalist in de ban te doen? Of is het toch handig, zelfs essentieel, een generalist in huis te hebben, zoals Sjaak, en specialisten in te huren op de momenten dat ze nodig zijn? Ja, daar is alles voor te zeggen!

De generalist is in staat het overzicht te houden. Hij kan inzoomen op wat klanten echt willen en daar de organisatie op stroomlijnen. De generalist kijkt verder dan de subdoelstellingen van de specialist en voorkomt suboptimalisatie. Hij is in staat deeltaken te beoordelen op effectiviteit. De generalist waakt ervoor dat specialisten langs elkaar heen werken; de noodzakelijke dwarsverbanden worden gelegd. Hij is in staat het grote geheel te overzien en kijkt over de grenzen van deelgebieden heen. Vanuit dit brede referentiekader en ervaring draagt de generalist nieuwe ideeën aan. Bovendien houdt de generalist in de gaten wat voor soort specialisten nodig zijn om de oorlog te winnen. De snel veranderende wereld om ons heen vormt namelijk een groot gevaar voor de specialist: een specialisme veroudert snel. Voor je het weet zijn er nieuwe specialisten nodig. Een generalist ziet dat.

Dit stelt hoge eisen aan de generalist. Het moet iemand met ervaring zijn, brede vakkennis en overwicht hebben en vertrouwd worden. En hij moet beregoed op zijn vakgebied zijn. De generalist weet wanneer top-down gewerkt moet worden en geeft tegelijkertijd ruimte aan bottom-up. Zo’n generalist kan het verschil maken in uw organisatie. Dat is nogal wat. Hebt u die nog niet zelf in huis, neem dan niet alleen specialisten aan, maar ga op zoek naar een veelzijdige duizendpoot!

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

Drs. Marleen Bekkers

Ik vind het heerlijk professionals - in de zorg & welzijn, accountants of ingenieurs - een stapje op weg te helpen in hun marktgerichte attitude. Om niet alleen hun eigen vak uitstekend te doen, maar ook altijd de klant op het netvlies te houden. Ik wil dat ze nooit meer vergeten de drijfveren en behoeften van hun klanten mee te wegen.

Leer Drs. Marleen Bekkers beter kennen