Aan goede ideeën geen gebrek, maar hoe krijg ik de innovaties ook geïmplementeerd?

Strategie implementatie in 3 componenten

Sluit de ambitie aan op de organisatie?

Strategie implementeren is cruciaal in het proces van visie tot realisatie. Het vaststellen van een strategische koers en uitvoeren daarvan kunnen geen losstaande processen zijn; het is een geheel. De vergezichten worden ingekleurd, tijdens de strategie implementatie worden de acties voor morgen ingevuld. Volgens ons is dit zo belangrijk dat wij in een strategieproces graag een analyse van het vermogen tot implementeren opnemen. Onze visie op strategie implementatie is opgebouwd uit 3 hoofdcomponenten: bronnen (competenties en middelen), belangen (intern en extern krachtenveld) en behoeften (wat drijft de medewerkers).
Lees meer

Proof of concept

Implementatie in stappen

Bij echte innovatie kunnen veel factoren moeilijk vooraf correct ingeschat worden. De proof of concept aanpak rekent met deze onzekerheden af. Het hebben van vernieuwende en haalbare concepten voor innovatie is nog niet voldoende voor succes. De nieuwe concepten moeten geïmplementeerd worden in de organisatie en in de markt geïntroduceerd. In de praktijk blijkt het daar nog vaak mis te gaan. Zo kan er weerstand zijn bij andere afdelingen binnen de organisatie tegen het idee of blijkt de communicatie naar de klanten onvoldoende plaats te vinden. Het is daarom van belang de realisatiefase goed te plannen en te begeleiden. Een realisatie in stappen werkt: eerst proof of Concept en dan pas concrete en praktische uitwerking innovatief concept.
Lees meer

Stage Gate: het innovatieproces managen

Gestructureerd innoveren

Vele organisaties hebben veel meer ideën dan tijd en middelen om ze te realiseren. Het gevolg is vaak dat er weinig of niets nieuws uitgevoerd wordt: de innovatietrechter zit verstopt. Stage Gate biedt een gestructureerde aanpak van het innovatieproces die voorkomt dat de trechter verstopt zit met een overdaad aan kleine en grote ideeën en er geen enkel idee de markt haalt. Een aanpak die helpt op ideëen zo vroeg mogelijk te beoordelen op hun kansen en alle energie te richten op de grootste kansmakers.
Lees meer

De 5 krachten van businessmodelinnovatie!

5 krachten die implementatiesucces bepalen

Businessmodelinnovatie gaat verder dan het ontwikkelen van creatieve ideeën. De echte uitdaging is de realisatie in de praktijk. 5 krachten spelen een doorslaggevende rol bij de al dan niet succesvolle totstandkoming van een nieuw businessmodel. We starten met inzicht in deze krachten, waar zit voor uw organisatie de energie om te versnellen? En waar moet extra op ingezet worden om verder te komen? We bieden geen vaste aanpak of stappenplan, we werken vanuit de kracht van iteratief ondernemen, met een blik naar buiten en passend bij uw organisatie.
Lees meer