ICSB helpt u van

strategische keuzes

tot concrete actie!

ICSB Marketing en Strategie is een Rotterdams adviesbureau dat organisaties helpt succesvoller klantgericht te ondernemen. Ons vertrekpunt is altijd uw klant en hoe u optimaal waarde kunt creëren voor uw klant. Wij begeleiden u bij het maken van strategische keuzes en in het omzetten naar actie. Wij stimuleren klantgericht ondernemen, helpen u bij het bepalen van een geschikte segmentering, positionering en merkportfolio en bij het realiseren van innovaties en nieuwe businessmodellen. We kiezen daarbij altijd de beste aanpak voor uw situatie.

Waardecreatie voor uw klant als enige route naar strategisch succes.

ICSB adviseert organisaties bij hun strategische en commerciële uitdagingen. Wij geloven dat het (blijven) creëren van waarde voor uw klant op lange termijn de enige route naar strategisch succes is. Daarbij is innovatie een essentieel onderdeel van een succesvolle strategie.
Andere uitdagingen

The proof of the pudding is in the eating

Een plan is nooit het doel maar een middel. We zien de uitgezette strategische koers of het marketingplan niet als eindproduct van ons werk, maar juist als startpunt. We geloven in een aanpak op maat in de realisatiefase. Samen met u kiezen we de beste aanpak: een interimmer die het veranderproject trekt, tijdelijk inzet van een ervaren marketeer om een kwaliteitsimpuls te geven of een opleidings- en coachingsprogramma voor uw team, we hebben niet 1 voorkeursaanpak, het gaat om het resultaat.
Andere uitdagingen

Net die ene stap verder vooruit kijken

ICSB Marketing en Strategie heeft 30 jaar ervaring met kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek. We onderscheiden ons van marktonderzoekbureaus doordat in onze aanpak de vertaling van onderzoeksresultaten naar concrete actie bij u in de bedrijfsvoering altijd centraal staat. U bent ervan verzekerd dat inzichten die voortkomen uit door ICSB verricht marktonderzoek altijd 1 op 1 aansluiten bij de organisatorische of commerciele uitdagingen waar u die belangrijke knoop over moet doorhakken.
Andere uitdagingen