Hoe groot is de markt waarin wij opereren? Wat is ons marktaandeel per marktsegment en welke segmenten laten het grootste marktpotentieel zien? Voor investeringsbeslissingen cruciale vragen om te beantwoorden waarbij de noodzakelijke informatie in met name nichemarkten niet altijd eenvoudig voorhanden is.

ICSB bracht voor een B2B leverancier in de automative industrie de omvang en het potentieel van de verschillende marktsegmenten in kaart. Met deze marktinzichten is het bedrijf in staat om onderbouwd beslissingen te nemen over toekomstige investeringen en desinvesteringen.

De berekening van het marktpotentieel is via de volgende stappen tot stand gekomen:

  • In samenspraak met directie en accountmanagers is gedefinieerd in welke marktsegmenten het bedrijf actief is. Deze afbakening maakte doelgerichte informatieverzameling mogelijk.
  • In kaart brengen van het aantal aanbieders in deze segmenten. Met andere woorden: hoeveel (potentiële) klanten bevinden zich in deze segmenten? Op basis van branchegegevens afkomstig van verschillende bronnen zijn deze aantallen inzichtelijk gemaakt.
  • Door het afnemen van een steekproef is in kaart gebracht hoeveel producten de (potentiële) klanten in ieder marktsegment gemiddeld afnemen. Hierbij is een uitsplitsing gemaakt naar de producten van de opdrachtgever en de producten van concurrerende aanbieders. Om deze gegevens betrouwbaar te verzamelen heeft ICSB een combinatie van web research en telefonische interviews ingezet.
  • De totale omvang en potentie van een marktsegment en het marktaandeel is berekend door het gemiddeld aantal producten in een marktsegment te vermenigvuldigen met het aantal bedrijven dat in een marktsegment actief is. Het totale marktpotentieel is de optelsom van alle marktsegmenten.
  • Als toets op de verzamelde gegevens is in samenspraak met directie en accountmanagers besproken of er geen onjuiste aannames zijn gedaan die de basis vormen van de schatting van de marktomvang en potentieel.
  • In de rapportage is ruimte geboden voor het marktaandeel en marktomvang per segment voortkomend uit het onderzoek van ICSB, naast de inschatting van accountmanagers op basis van eigen ervaring en expertise.
Financieel directeur

ICSB heeft ons op een pragmatische wijze en binnen een kort tijdsbestek een volledig inzicht kunnen geven in de omvang van en ons marktaandeel binnen de nichemarkt waarin wij actief zijn, op basis waarvan wij met de juiste informatie een onderbouwde strategische beslissing hebben kunnen nemen.

Deel deze pagina