Branding & Positionering

De noodzaak van een heldere B2B positionering

Klantrelevant onderscheid

Het klantrelevante onderscheid voor uw merk op één pagina! Overtuigend, aansprekend en geloofwaardig. Zwart op wit waar er nog werk aan de winkel is. De perfecte briefing voor communicatiespecialisten. Een eenvoudig overzicht op maat. Met een fundament dat scherp je markt, kernklant en basisinzicht in de klant weergeeft. Met een bovenbouw die de functionele en emotionele bijzonderheden van het merk vastlegt. Bij positionering gaat het om: scherp te hebben wat en wie je voor je doelgroep wilt zijn en waarin dat op een waardevolle manier anders is dan je concurrenten. Dat geldt in B2B even sterk als in B2C.
Lees meer

Merkbeleid: een doordacht merkportfolio samenstellen

Door historische groei of overnames ontstaat er in de loop der tijd een merkportfolio dat mogelijk niet meer aansluit op de markt van vandaag. Klanten worden niet langer op de slimste manier aangesproken. Staat jouw organisatie ook voor de uitdaging om goed doordachte keuzes te maken over het samenstellen van een optimaal merkportfolio?
Lees meer

Doelgericht segmenteren: succesvol klanten kiezen

Kiezen voor meerwaarde

Segmenteren als eerste stap om meerwaarde te bieden aan je doelgroep. En dus ook meer waarde uit de markt te halen. Segmentering gaat over het indelen van klanten in groepen. Niet in groepen die handig en logisch zijn voor de salesorganisatie, maar in groepen die de meerwaarde waarderen van een aanbod dat specifiek op die groep is afgestemd. Een meerwaarde die zich uit in voorkeur, meerprijs, trouw: drie maal winst. De uitdaging bestaat natuurlijk uit het indelen. Hoeveel segmenten? Volgens welke criteria worden klanten ingedeeld? Hoe werkbaar is de segmentering: kunnen we de klanten ook herkennen? Hoeveel en welke segmenten gaan we zelf actief bewerken?
Lees meer