Intellectueel eigendom / Disclaimer
Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze bepalingen.

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
◦ ICSB: uitgever en rechthebbende van de webpagina;
◦ gebruik(en): onder meer laden, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, bewerken, invullen, verzenden, kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, bestellen, kopen (en andere rechtshandelingen);
◦ de gebruiker: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
◦ de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
◦ schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. ICSB spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

3. ICSB verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

4. ICSB is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

5. ICSB mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. ICSB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

6. Behoudens deze disclaimer, is ICSB niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling betekent niet automatisch bekrachting van die bestanden.

7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren, waarvoor de gebruiker verantwoordelijk is.

8. ICSB behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan ICSB de toegang tot de webpagina monitoren.
Toestemming voor gebruik van op deze site opgenomen informatie
Indien de informatie die op deze site is opgenomen deels of geheel wenst wenst te gebruiken (zie punt 1, bullet 2 van de disclaimer) dan is hier te allen tijde voorafgaand de schriftelijke goedkeuring van de auteursrechthebbenden vaoor nodig. U kunt deze verkrijgen door een verzoek te richten aan info@icsb.nl.

Meer informatie over auteursrecht vindt u op http://www.auteursrecht.nl/

Verzoek tot opname van een link naar informatie
Graag weten wij via welke websites onze bezoekers ons kunnen bereiken. Wij vragen u daarom een kort bericht waarin u uw intentie om naar onze site te verwijzen meldt. Iedere verwijzing moet duidelijk de naam van ICSB in zich dragen en u mag niet deeplinken (de informatie buiten haar vormgeving zoals op de site weergeven).
© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl